Jahr 2019

Gesamt: 2.185kWh=874,0kWhp=189%    Max: 385kWh=154,2kWhp=400%
Durchschnitt: 242,8kWh

Gesamt 1.157kWh 2.185kWh 940 189% 874kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 44,26 19,03 € 158,06 17,70
Feb 201947 173,03 74,42 € 368,14 69,21
Mar 2014104 187,55 80,67 € 180,34 75,02
Apr 2015139 298,83 128,53 € 214,99 119,53
May 2018149 298,28 128,29 € 200,19 119,31
Jun 2019152 385,43 165,77 € 253,57 154,17
Jul 2013158 356,74 153,43 € 225,78 142,70
Aug 2012141 300,47 129,23 € 213,10 120,19
Sep 2018110 140,41 60,39 € 127,65 56,16