Jahr2019


Gesamt: 1.569kWh=627,7kWhp=136%    Max: 369kWh=147,8kWhp=383%    Durchschnitt: 224,2kWh

Gesamt 1.157kWh 1.569kWh 675 136% 628kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 39,24 16,88 € 140,13 15,69
Feb 201947 181,10 77,89 € 385,32 72,44
Mar 2014104 178,89 76,94 € 172,01 71,55
Apr 2015139 300,69 129,33 € 216,32 120,28
May 2018149 275,31 118,41 € 184,77 110,12
Jun 2015152 369,46 158,90 € 243,06 147,78
Jul 2013158 224,67 96,63 € 142,19 89,87