Jahr2019


Gesamt: 1.609kWh=643,7kWhp=139%    Max: 371kWh=148,5kWhp=385%    Durchschnitt: 229,9kWh

Gesamt 1.157kWh 1.609kWh 692 139% 644kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 48,34 20,79 € 172,63 19,33
Feb 201947 189,33 81,43 € 402,82 75,73
Mar 2014104 187,76 80,76 € 180,54 75,11
Apr 2015139 293,82 126,37 € 211,38 117,53
May 2018149 292,90 125,98 € 196,58 117,16
Jun 2015152 371,15 159,63 € 244,18 148,46
Jul 2013158 226,05 97,22 € 143,07 90,42