Jahr2019


Gesamt: 2.508kWh=1.003,3kWhp=217%    Max: 385kWh=154,2kWhp=400%    Durchschnitt: 209,0kWh

Gesamt 1.157kWh 2.508kWh 1.079 217% 1.003kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 44,26 19,03 € 158,06 17,70
Feb 201947 173,03 74,42 € 368,14 69,21
Mar 2014104 187,55 80,67 € 180,34 75,02
Apr 2020139 298,83 128,53 € 214,99 119,53
May 2020149 298,28 128,29 € 200,19 119,31
Jun 2019152 385,43 165,77 € 253,57 154,17
Jul 2013158 356,74 153,43 € 225,78 142,70
Aug 2012141 300,47 129,23 € 213,10 120,19
Sep 2018110 232,30 99,91 € 211,19 92,92
Oct 201873 124,90 53,72 € 171,09 49,96
Nov 201532 49,07 21,11 € 153,36 19,63
Dec 201324 57,36 24,67 € 238,98 22,94