Jahr2019


Gesamt: 1.883kWh=753,1kWhp=163%    Max: 385kWh=154,2kWhp=400%    Durchschnitt: 235,3kWh

Gesamt 1.157kWh 1.883kWh 810 163% 753kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 44,26 19,03 € 158,06 17,70
Feb 201947 173,03 74,42 € 368,14 69,21
Mar 2014104 187,55 80,67 € 180,34 75,02
Apr 2015139 298,83 128,53 € 214,99 119,53
May 2018149 298,28 128,29 € 200,19 119,31
Jun 2019152 385,43 165,77 € 253,57 154,17
Jul 2013158 356,74 153,43 € 225,78 142,70
Aug 2012141 138,64 59,63 € 98,33 55,46