Jahr2018


Gesamt: 2.632kWh=1.052,9kWhp=227%    Max: 387kWh=154,9kWhp=402%    Durchschnitt: 219,3kWh

Gesamt 1.157kWh 2.632kWh 1.132 227% 1.053kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 32,83 14,12 € 117,26 13,13
Feb 201947 159,17 68,46 € 338,67 63,67
Mar 2014104 159,94 68,79 € 153,79 63,98
Apr 2020139 303,41 130,49 € 218,28 121,36
May 2020149 387,35 166,60 € 259,96 154,94
Jun 2019152 318,30 136,90 € 209,41 127,32
Jul 2013158 372,98 160,42 € 236,06 149,19
Aug 2012141 316,76 136,24 € 224,66 126,71
Sep 2018110 276,71 119,01 € 251,56 110,68
Oct 201873 181,82 78,20 € 249,07 72,73
Nov 201532 72,95 31,38 € 227,98 29,18
Dec 201324 49,91 21,47 € 207,96 19,96