Jahr2017


Gesamt: 2.361kWh=944,5kWhp=204%    Max: 354kWh=141,8kWhp=368%    Durchschnitt: 196,8kWh

Gesamt 1.157kWh 2.361kWh 1.016 204% 945kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 70,62 30,37 € 252,22 28,25
Feb 201947 77,31 33,25 € 164,48 30,92
Mar 2014104 235,69 101,37 € 226,63 94,28
Apr 2015139 298,36 128,32 € 214,65 119,34
May 2018149 327,53 140,87 € 219,82 131,01
Jun 2015152 354,42 152,44 € 233,17 141,77
Jul 2013158 315,24 135,58 € 199,52 126,10
Aug 2012141 257,36 110,69 € 182,52 102,94
Sep 2018110 224,20 96,43 € 203,82 89,68
Oct 201873 133,94 57,61 € 183,48 53,57
Nov 201532 57,63 24,79 € 180,09 23,05
Dec 201324 9,03 3,89 € 37,65 3,61