Jahr2016


Gesamt: 2.307kWh=922,7kWhp=199%    Max: 318kWh=127,2kWhp=330%    Durchschnitt: 192,2kWh

Gesamt 1.157kWh 2.307kWh 992 199% 923kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 52,65 22,64 € 188,02 21,06
Feb 201947 94,79 40,77 € 201,68 37,92
Mar 2014104 196,08 84,33 € 188,54 78,43
Apr 2020139 259,34 111,54 € 186,58 103,74
May 2020149 306,66 131,90 € 205,82 122,67
Jun 2019152 264,37 113,71 € 173,93 105,75
Jul 2013158 311,41 133,94 € 197,10 124,57
Aug 2012141 317,95 136,75 € 225,50 127,18
Sep 2018110 272,68 117,28 € 247,89 109,07
Oct 201873 142,75 61,40 € 195,55 57,10
Nov 201532 63,83 27,45 € 199,45 25,53
Dec 201324 24,22 10,42 € 100,92 9,69