Jahr2014


Gesamt: 2.349kWh=939,4kWhp=203%    Max: 355kWh=142,1kWhp=369%    Durchschnitt: 195,7kWh

Gesamt 1.157kWh 2.349kWh 1.010 203% 939kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 57,64 24,79 € 205,84 23,05
Feb 201947 73,12 31,45 € 155,58 29,25
Mar 2014104 288,02 123,88 € 276,94 115,21
Apr 2015139 283,22 121,81 € 203,75 113,29
May 2018149 306,89 131,99 € 205,96 122,75
Jun 2015152 355,36 152,84 € 233,79 142,14
Jul 2013158 325,38 139,95 € 205,94 130,15
Aug 2012141 260,08 111,86 € 184,45 104,03
Sep 2018110 200,77 86,35 € 182,51 80,31
Oct 201873 103,44 44,49 € 141,69 41,37
Nov 201532 69,66 29,96 € 217,70 27,87
Dec 201324 24,95 10,73 € 103,97 9,98