Jahr2012


Gesamt: 2.439kWh=975,6kWhp=211%    Max: 356kWh=142,4kWhp=369%    Durchschnitt: 203,3kWh

Gesamt 1.157kWh 2.439kWh 1.049 211% 976kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 44,72 19,23 € 159,72 17,89
Feb 201947 134,57 57,88 € 286,32 53,83
Mar 2014104 241,07 103,68 € 231,80 96,43
Apr 2015139 242,80 104,43 € 174,68 97,12
May 2018149 322,56 138,73 € 216,48 129,02
Jun 2015152 253,65 109,10 € 166,88 101,46
Jul 2013158 328,30 141,20 € 207,78 131,32
Aug 2012141 356,04 153,13 € 252,51 142,42
Sep 2018110 264,38 113,71 € 240,35 105,75
Oct 201873 163,45 70,30 € 223,91 65,38
Nov 201532 57,17 24,59 € 178,65 22,87
Dec 201324 30,30 13,03 € 126,25 12,12