Jahr2020


Gesamt: 1.981kWh=792,3kWhp=171%    Max: 411kWh=164,2kWhp=426%    Durchschnitt: 247,6kWh

Gesamt 1.157kWh 1.981kWh 852 171% 792kWhp
Datum Max Jahr Erwarteter Ertrag [kWh] Absoluter Ertrag [kWh] Ertrag [Euro] Absolute % Ausbeute Standardisierte Ausbeute [kWhp]
Jan 201728 58,97 25,36 € 210,60 23,59
Feb 201947 77,86 33,49 € 165,67 31,15
Mar 2014104 234,88 101,02 € 225,84 93,95
Apr 2020139 383,38 164,89 € 275,81 153,35
May 2020149 410,61 176,60 € 275,58 164,25
Jun 2019152 327,52 140,87 € 215,47 131,01
Jul 2013158 327,83 141,00 € 207,49 131,13
Aug 2012141 159,61 68,65 € 113,20 63,84